Skip to content

Martin Lindgren, Recruitment Manager and Leila Söderström, Recruitment Consultant join the team.

Nedan hittar du texten på svenska.

Consulting and recruitment services in Life Sciences are Ashfield Nordic’s largest business units. In recent years, Ashfield´s growth has been very positive. To continue meeting our customer needs by matching the strongest talents to respective positions, we continue to build the recruitment department with specialist expertise in recruitment, staffing and leadership.

 

Martin Lindgren, Recruitment Manager previously held a position as Business Development & Recruitment Manager, Nordics at Ashfield. Martin has 16 years of experience in Life Sciences, spending a number of years in staff management positions where recruitment and onboarding were a major part of his role. Martin is certified to evaluate candidates’ behaviours and drivers through internationally validated test tools (OPQ32r). Martin is passionate about finding the best candidate for each role.

 

 

Leila Söderström, Recruitment Consultant has extensive experience in the recruitment industry focusing on Life Sciences. She also has great experience from working in the pharma industry. In previous roles, Leila has worked with Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) personality tests. With Leila’s profile, we will add further proactivity, finding the right, high-quality profiles with efficiency.

 

 

“Ashfield’s mission is to match the best talent in Life Sciences with our customers’ needs. The basis for high-quality and efficient skills are: market analysis, candidate screening, competence-based interviews and personality tests. Furthermore, personal meetings with our customers help us gain a deeper understanding of which profiles clients are looking for. Through our expanded team, we can meet customer needs and continue to attract the best candidates on the market for our clients.” says Morgan Eilenberg, Head of Operations, Nordics.

 

Ashfield Nordic ABs rekryteringsavdelning växer

Konsult- och rekryteringstjänster inom Life Science är Ashfield Nordics största affärsområden. De senaste åren har Ashfield haft en positiv tillväxt. För att fortsätta möta kundernas behov att tillsätta de bäst matchande talangerna till respektive position genom hög kvalitet och effektivitet fortsätter vi att stärka upp rekryteringsavdelningen med ytterligare specialistkompets inom rekrytering, personal och ledarskap.

 

Martin Lindgren, Recruitment Manager, Nordics kommer närmast från en position som Business Development & Recruitment Manager, Norden på Ashfield. Dessförinnan har Martin Lindgren 16 års erfarenhet från Life Science varav ett antal år i personalledande positioner där rekrytering och onboarding har varit en stor del av arbetet. Martin Lindgren är certifierad för att utvärdera kandidaters beteenden och drivkrafter genom internationellt validerade testverktyg (OPQ32r). Martin brinner för att hitta den bästa kandidaten för respektive roll.

 

 

Leila Söderström, Recruitment Consultant, Nordics har bred erfarenhet från bemanning- och rekryteringsbranschen med inriktning på Life Science och sjukvård samt har lång erfarenhet från arbete inom läkemedelsindustrin. I tidigare roller har Leila Söderström arbetat med Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), personlighetstester. Med Leilas kompetens och proaktivitet kommer vi att fortsätta leverera högkvalitativt arbete för våra kunders räkning.

 

“Ashfields uppdrag är att matcha de bästa talangerna inom Life Science med våra kunders behov. Grunden för högkvalitativ och effektiv kompetensförsörjning är: marknadsanalys, kravprofil, kandidatscreening, kompetensbaserade intervjuer samt personlighetstester. Vidare är det personliga mötet med våra kunder för att få en djupare förståelse för vilka profiler man söker helt avgörande för att lyckas i matchningarna. Genom vårt utökade team kan vi möta kundernas behov och därmed fortsätta att tillsätta de bästa kandidaterna på marknaden”, säger Morgan Eilenberg, Head of Operations, Nordics.