With more than 17 years’ experience providing nursing services, Ashfield Nordics is now expanding their clinical services and will now offer infusion and injection support as part of their nursing services.

“We have in recent years had an increasing demand from our customers to offer direct nursing care services such as infusion and injection support. By establishing ourselves as clinical providers in Sweden, we are now able to meet our customers’ needs”, commented Helena Nyrén, Managing Director Nordics, Ashfield Nordic.

Part of Ashfield’s strategy is to effectively utilize the services available across multiple areas of expertise to improve efficiency and delivery within the pharmaceutical industry.

LOC_Den Nordics_Helena-NyreunAs experienced clinical services providers in England, combined with local support in the Nordics, we look forward to further develop our nursing business. It allows us to further meet our customers’ needs, needs which today are completely different to those required just a few years ago. For us it is crucial to continue to stay one step ahead”, added Helena Nyrén.

For further information, please contact:
Helena Nyrén – Managing Director Nordics, Ashfield Nordic
+46 (0)706 77 21 96 or helena.nyren@ashfieldhealthcare.com

 

Read the original article in Swedish:

Ashfield Nordic AB etablerar sig som vårdgivare i Sverige och utökar sina tjänster inom sköterskesupport!
Ashfield har mer än 17 års erfarenhet av sköterskeprojekt, ”Nursing Services”, på global nivå benämnt Ashfield Clinical. I norden har Ashfield Nordic under flera år arbetat med olika typer av sköterskeprojekt. Det handlar framför allt om att identifiera rätt patient till rätt behandling och optimal compliance och adherence till behandlingen i enlighet med gällande nationella riktlinjer.
“Ashfield Nordic utökar nu dessa tjänster med att bli vårdgivare och kommer därmed att kunna erbjuda tjänster i form av infusions- och injektionssupport. Det ger en möjlighet att stödja vården att ta hand om alla delar kring patientoptimering.
Vi har under de senaste åren fått en allt större efterfrågan från våra kunder att kunna erbjuda även direkt vårdgivande tjänster såsom infusions- och injektionssupport. Genom att etablera oss som vårdgivare i Sverige kommer vi nu att kunna möte våra kunders behov”, säger Helena Nyrén, Managing Director Nordics, Ashfield Nordic.
En del av Ashfields strategi är att mer effektivt nyttja kompetens över flera expertisområden, och i partnerskap med läkemedelsindustrin arbeta för att säkerställa bättre effektivitet och leverans.

“Med lång erfarenhet som vårdgivare i England i kombination med lokal förankring ser vi fram emot att vidareutveckla vår verksamhet. Det ger oss möjlighet att ytterligare kunna tillgodose våra kunders behov som idag ser helt annorlunda ut än för bara några år sedan. För oss är det helt avgörande att fortsätta att alltid ligga steget före”, säger Helena Nyrén.