Skip to content

Konsultuppdrag

Har du en akut vakans på någon position? Är du på väg att lansera en ny produkt eller indikation och behöver utökade resurser? Ska du etablera dig på den nordiska marknaden?

Vi hjälper våra kunder att hitta rätt kompetens till rätt position vid rätt tidpunkt.

Behovet av personal för företag och organisationer varierar stort i allmänhet och inom life-science företag i synnerhet. Vid olika faser i produktlivscykeln finns det olika behov av kompetens och resurser.

Ashfield hjälper dig med att finna kompetenta medarbetare som passar in för din situation oavsett om det gäller en vakans eller att du behöver hyra in ett helt team.

Vi hjälper dig med alla typer av roller inom sälj- och marknadssidan, medicinska sidan, regulatoriska sidan eller administrativ personal.

Se våra pågående konsultuppdrag.

Kontakta oss

Kontakta Oss