Skip to content

Sjuksköterskesupport

Ashfield har sedan 2004 tillhandahållit supportsköterskor i Sverige och utfört ett 15 tal olika skräddarsydda kvalitetssäkringsprojekt.

Erfarenheter finns från bland annat MS, hjärta-kärl, immunologi, övervikt, diabetes, astma-KOL. Supportsköterskor är kvalificerade sjuksköterskor med lång erfarenhet och flera har även erfarenhet från att arbeta på ett läkemedelsföretag.

Sköterskesupport är alltid en tidsavgränsad resurs och huvudsyftet är alltid att optimera patientomhändertagandet och att i möjligaste mån arbeta utifrån gällande nationella/lokala riktlinjer. Supportsköterskor lyder under de lagar och regelverk som gäller för en legitimerad sjuksköterska. Ashfield ansvarar för att avtal sluts mellan deltagande vårdenheter i de fall detta behövs, för att säkerställa transparens i projekten.

Våra hörnstenar är:
• Extern resurs som arbetar med kvalitetssäkring
• En resurs som en stödjande funktion vid implementering av nya processer
• Vårdgivare i Sverige sedan 2017

Genom användande av supportsköterskor skapas ett mervärde för deltagande kliniker/personal och i slutändan även för den enskilde patienten.

Vill du veta mer om vår sjuksköterskesupport kontakta Niklas Eriksson på 0704-663109 alt. niklas.eriksson@ashfieldhealthcare.com

Kontakta oss

Kontakta Oss